Neil Narriman

Tarptautinis Intelektinės nuosavybės (IN) apsaugos skyriaus vadovas Neil Narriman prie bendrovės „PUMA“ prisijungė 2006 metais ir šiuo metu vadovauja jos IN skyriui. Jis yra atsakingas už visus teisinius „PUMA“ priklausančių intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir įgyvendinimo aspektus. N. Narrimanas yra diplomuotas teisininkas ir reguliariai skaito pranešimus įvairiuose renginiuose intelektinės nuosavybės tema. Taip pat jis yra Europos sporto prekių pramonės federacijos (FESI) viceprezidentas ir FESI Intelektinės nuosavybės teisių  komiteto pirmininkas.

Thomas Dillon

Thomas Dillon yra Anglijos advokatų asociacijos narys (taip pat pripažįstamas ir Kalifornijoje). Nuo 2014 m. užima Ženevoje veikiančios Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Pagarbos intelektinei nuosavybei plėtros padalinio (Building Respect for IP) patarėjo pareigas. T. Dillon dėsto klasikinius mokslus ir teisę Kembridžo universitete. Jis yra pelnęs intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės diplomą Karalienės Marijos Londono universitete ir įgijęs verslo administravimo magistro laipsnį City of London  universiteto Sir John Cass verslo mokykloje. Nuo 2001 m. iki 2009 m. T. Dillonas dirbo Briuselyje veikiančioje kinematografų asociacijoje (Motion Picture Association), kur ėjo viceprezidento ir vyriausiojo patarėjo pavaduotojo Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos regionui pareigas.

Rafael F. Vazquez

Rafael F. Vazquez dirba Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Autorių teisių skyriuje, turinčiame įgaliojimus veikti nuolatinio Autorių teisių ir gretutinių teisių komiteto sekretoriato vardu. Autorių teisių skyrius taip pat administruoja sutartis šioje intelektinės nuosavybės apsaugos srityje. Šis skyrius kartu su teisinės pagalbos valstybėms narėms teikimu yra atsakingas už įvairių šios srities studijų  bei strategijų rengimo iniciatyvas bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis.

Jochen M. Schaefer

Dr. Jochen M. Schaefer tarptautinio verslo srityje dirba nuo pat savo karjeros pradžios. Aukštąjį išsilavinimą įgijęs Vokietijos Erlangeno universitete, per savo profesinės karjeros metus jis yra konsultavęs įvairias rinkoje pirmaujančias bendroves ir specializavęsis tarptautinėje sporto prekių pramonės srityje. Savo profesinį kelią J. M. Schaefer pradėjo įsidarbinęs bendrovėje „Adidas“ vyriausiuoju patarėju teisiniais klausimais, vėliau užsiėmė privačia praktika ir teikė teisines konsultacijas įvairioms garsioms Vokietijos bei kitų šalių bendrovėms. Jis yra Pasaulinės sporto prekių pramonės federacijos ir Europos sporto prekių pramonės federacijos teisinis konsultantas. Po 20 metų, praleistų dirbant stambiausių advokatų kontorų partneriu, 2007 m. J. M. Schaeferis pradėjo vadovauti nuosavai teisinių paslaugų įmonei.

Christian Platzer

Christian Platzer yra Europos patentų tarnybos (EPO) Jungtinio kompiuterių padalinio direktorius,vadovaujantis operacijoms, susijusioms su programų pritaikymu verslo metodų ir edukacinių įrankių srityje. Ch. Platzeris studijavo elektros inžineriją ir kompiuterių mokslą Vienos technikos universitete (Austrija). 1990 m. pradėjo dirbti EPO ir specializuotis kompiuterių srityje, 2005 m. užėmė direktoriaus pareigas. Ch. Platzer atstovavo EPO organizacijai vykdant įvairią bendradarbiavimu paremtą veiklą su Europos šalimis, taip pat su Kinija, Taivanu, Singapūru, Indija, JAV ir Kanada. Jis yra skaitęs paskaitas Ciuricho ETH institute verslo metodų ir su kompiuteriais susijusių išradimų EPO patentabilumo temomis.

Vlada Musvydaitė

Lietuvos čempionė, televizijos sporto laidų ir renginių vedėja, sveikatingumo motyvatorė.

Vlada yra išbandžiusi apie 100 skirtingų sporto šakų. Sukūrė virtualių treniruočių ir asmeninių trenerių portalą „Sporto birža“ ir įgyvendino pirmojo šalyje interaktyvaus bėgimo idėją. Dabar mėgina supažindinti verslo, sporto ir kultūros sektorius su naujausiomis technologijomis organizuodama masines ėjimo varžybas.

Huw Watkins

Huw Watkins yra Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės tarnybos žvalgybos centro vadovas. Anksčiau policijos pareigūnu dirbęs Huw yra sukaupęs ilgametę patirtį sunkių ir organizuotų nusikaltimų tyrimo srityje. Be slaptų policijos operacijų, Huw taip pat dirbo vaikų apsaugos ir prekybos žmonėmis srityse. Jungtinėje Karalystėje veikiantis Intelektinės nuosavybės tarnybos žvalgybos centras vykdo žvalgybinę veiklą, susijusią su klastojimu ir piratavimu, kad policija ir prekybos standartų pareigūnai galėtų pradėti baudžiamuosius tyrimus.

Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė

Lietuvos antidopingo agentūros direktorė. 2012-2016 metais išrinkta Europos Tarybos Antidopingo konvencijos švietimo grupės pirmininke ir koordinacinės grupės nare. 2009 metais Lietuvos sporto universitete apgynė biomedicinos mokslų srities biologijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Žmogaus motorinės sistemos adaptacija prie hipertermijos” ir gavo daktaro mokslo laipsnį. 2014 metais Sočio Žiemos Olimpinių žaidynių metu, organizacinio komiteto kvietimu, dirbo tarptautiniu dopingo kontrolės pareigūnu. 2015 m. Europos Baku žaidynių metu, Pasaulinės antidopingo agentūros kvietimu prisijungė prie antidopingo informacinės sklaidos komandos. 2016 metais pakviesta stebėtoja į Pasaulinės antidopigo agentūros švietimo komitetą.

Vita Balsytė

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinio švietimo programų vadovė. Vita Balsytė yra baigusi Tarptautinės olimpinės akademijos ir Peloponeso universiteto (Graikija) magistrantūros programą „Olimpinės studijos, olimpinis švietimas, olimpinių renginių organizavimas ir vadyba“. Olimpinio solidarumo ir LTOK organizuojamų Sporto administratorių kursų lektorė. Specializuojasi olimpizmo, olimpinio judėjimo, olimpinio švietimo, socialinės atsakomybės sporte srityse.

Edis Urbanavičius

Edis Urbanavičius – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius. 2009 – 2013 m.  ėjo Lietuvos rankinio federacijos prezidento pareigas.

Vilma Čingienė

Mykolo Romerio universiteto Vadybos instituto profesorė, socialinių mokslų (ekonomika) daktarė. Magistrantūros studijų programos „Sporto industrijų vadyba“ įkūrėja ir koordinatorė. Europos Komisijos darbo grupės „Sporto statistika“ (2011-2014) ir „Ekonominis sporto matmuo“ (2014-2017) ekspertė, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV teikimu.Europos sporto ir užimtumo observatorijos (EOSE) generalinė sekretorė.

Henrikas Paulauskas

Lietuvos sporto universiteto Sporto mokslo ir inovacijų instituto biomedicinos mokslų srities doktorantas. Jo veiklos sritys apima žmogaus termoreguliacijos tyrimus, įvairių fizinių krūvių bei socialinio, temperatūrinio streso poveikį organizmui, t. y., minėtų dalykų poveikį kognityvinei, motorinei, endokrininei funkcijai ir imunitetui.

Beáta Krzyzewsky

2000-2005 m. SBG & K advokatų kontoroje  dirbo advokato padėjėja, vėliau tapo advokate. Nuo 1994 m. priklauso Vengrijos  nacionalinei rinktinei. Sritis − sportinis šaudymas. 2004 m. dalyvavo olimpinėse žaidynėse Atėnuose. Keletą kartų buvo tapusi Vengrijos ir du kartus Europos čempione.

Dalyvavo  ruošiant Vengrijos olimpinio komiteto įstatus bei sąžiningo žaidimo komiteto taisykles ir nuostatus, taip pat Vengrijos sportinio šaudymo federacijos įstatus ir nuostatus. Redagavo tarptautinės šaudymo federacijos nuostatus vengrų kalba. Vengrijos sporto teisės asociacijos SPORTJUS narė.

Dave Lowe

Dave yra Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės tarnybos žvalgybinio skyriaus, vaidinančio strateginį vaidmenį informacijos, susijusios su IN teisių įgyvendinimu  įvairiose struktūrose ir su privataus sektoriaus partneriais,  reguliavimo, vadovas. Nuo 2011 m.   jis dirba Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės tarnyboje. Anksčiau 31 metus dirbo policijos pareigūnu. Dave baigė tarnybą, eidamas Pietų Velso policijos ekonominių nusikaltimų skyriaus vadovo pareigas: sprendė klausimus, susijusius su  pinigų plovimu, sukčiavimu, viešojo sektoriaus korupcija. Dave taip pat dirbo sunkių ir organizuotų nusikaltimų skyriaus vadovu bei laikinai ėjo pareigas nacionalinėje kriminalinių nusikaltimų informacijos tarnyboje, kurioje jis buvo atsakingas už klausimų, susijusių su klastojimu ir piratavimu, prekyba žmonėmis, organizuotomis transporto priemonių vagystėmis, sunkiais lytiniais nusikaltimais, nusikaltimais laukinei gamtai, sukčiavimu iš Vakarų Afrikos, sprendimu.

Dave atstovauja  Jungtinei Karalystei intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo reikaluose Europole, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos observatorijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose.

Andaleeb H. Basunia

Andaleeb buvo pagrindinis nepaprastai sėkmingos olimpinių simbolių apsaugos programos kampanijos, vykusios 2012 metų Londono Olimpinių  ir parolimpinių žaidynių laikotarpiu, atsakingas asmuo. Nuo to laiko ji dirba Jungtinės Karalystės nacionalinės komandos teisės departamente. Vėliau ji buvo atsakinga už Regbio pasaulio taurės, vykusios 2015 m. prekių ženklo apsaugos programą. Andaleeb  šiuo metu atsakinga už prekių ženklų apsaugą visose IMG kompanijose, konsultuoja prekių ženklų naudojimo strategijos, intelektinės nuosavybės apsaugos, komercinių teisių klausimais.  Andaleeb, turinti milžinišką patirtį  sportinių renginių simbolikos apsaugos srityje, reguliariai yra kviečiama skaityti paskaitas intelektinės nuosavybės ir sporto industrijos atstovams.

Kazimieras Saržickas

Kazimieras Saržickas nuo 2005 m. dirba tarptautinėje kovos prieš klasotes asociacijoje SNB-REACT. Šiuo metu jis vadovauja regioninam Šiaurės Rytų Europos padaliniui, ir yra atsakingas už asocijacijos narių intelektinės nuosavybės teisų praktinį įgyvendinimą, darbo su muitinės ir policijos įstaigomis, o taip pat su aociacijos biurais ir partneriais koordinavimą regione, apimančiame Baltijos Šalis, Lenkiją, Rusiją, Suomiją ir Ukrainą. Kazimieras Saržickas yra diplomuotas teisininkas, dirbęs Lietuvos Policijos Kriminalistinių tyrimų centre, Jungtinės Karalystės Kriminalistinių tyrimų tarnyboje, dėstęs Kristianstad universitete Švedijoje, bei dirbęs ties projektų įgyvendinimu Kinijoje ir Ganoje.

Nathan Wajsman

Nathan Wajsman gimė Vroclave, Lenkijoje. Universitetinį išsilavinimą įgijo Danijoje, Arhuso universitete. Vėliau baigė aspirantūros studijas JAV, Floridos universitete įgijo ekonomikos mokslų daktaro laipsnį,  jis įgijo MBA laipsnį studijuodamas Filadelfijoje Temple universitete. 2011 metais jis tapo ES intelektinės nuosavybės organizacijos (ESINT) vyriausiuoju ekonomistu.  Nuo 2007 metų jis dirba ES Vidaus rinkos derinimo tarnyboje.

Iki to laiko 20 metų jis dirbo privačiame sektoriuje (viešosios paslaugos, telekomunikacijos, finansai).